Bình khí Nito 8L/40L

Tính chất lý hóa của khí Nito

Khí nitơ xuất hiện dưới dạng khí không màu không mùi, không vị. Không cháy và không độc hại, khí đốt chủ yếu trơ hai nguyên ở điều kiện tiêu chuẩn, chiếm 78% theo thể tích của khí quyển của Trái đất nhưng sẽ không tự nó hỗ trợ sự sống mà được hòa cùng khí Oxy.

Contact Me on Zalo
0978398668